spot_img
spot_imgspot_img
Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Chikou Span Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Chikou Span- Đây cũng là một chiến thuật giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku. Giá cắt Chikou Span chủ yếu dùng để xác nhận trước khi vào lệnh....
Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Senkou Span cắt nhau. Senkou Span cắt nhau Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Senkou Span cắt nhau- Đây là chiến thuật ít phổ biến trong hệ thống Ichimoku. Nó thường được dùng để xác nhận kèm với các chiến thuật khác hơn...
Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Breakout mây Kumo. Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Breakout mây Kumo- Chiến thuật này có thể dùng trên mọi timeframe nhưng thường được sử dụng trên time frame lớn như Daily, Weekly, Monthly. Đây là kỹ thuật trade theo trend thuần...
Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Kijun sen. Các chiến thuật trading bằng Ichimoku –Giá cắt Kijun Sen Chiến thuật này khá uy lực và tin cậy. Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian nhưng ít tin cậy ở khung thời gian nhỏ hơn. Tín hiệu...
Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Tenkan / Kijun cắt nhau. Các chiến thuật trading bằng Ichimoku- Tenkan Sen / Kijun Sen cắt nhau Đây là chiến thuật truyền thống trong hệ thống Ichimoku. Tín hiệu của chiến thuật này là khi Tenkan Sen cắt Kijun Sen. Nếu cắt lên...
Mây Kumo trong hệ thống ichimoku. Mây Kumo trong hệ thống ichimoku- Mây Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku. Đây là thành phần dễ nhìn thấy nhất, cung cấp 1 cái nhìn toàn cảnh về trend và mối liên hệ giữa giá so với trend...
Tìm hiểu 5 đường nằm trong hệ thống Ichimoku. Cùng blog ngoại hối đi Tìm hiểu 5 đường nằm trong hệ thống Ichimoku 1. TENKAN SEN Nó mô phỏng sự chuyển động ngắn hạn của giá. Đa số trader sử dụng đường trung bình SMA-10 nhưng với Tenkan Sen, bằng cách sử...
Giới thiệu hệ thống giao dịch Ichimoku. Giới thiệu hệ thống giao dịch Ichimoku- Lịch sử ra đời Ichimoku – Ichimoku Kinko Hyo là 1 hệ thống chart theo trend 1 cách trực quan. – Ichimoku nghĩa là nhìn qua, Kinko nghĩa là cân bằng và Hyo nghĩa là chart. Vậy nên...